Poniedziałek, 28 Maja 2018 roku.

Wizyta w Kazachstanie

Sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi Zbigniew Babalski, uczestniczył w oficjalnej wizycie prezydenta RP Andrzeja Dudy w Kazachstanie.

Głównym celem wizyty był udział polskiej delegacji w obchodach, odbywającego się 7 września br., Narodowego Dnia Polski na targach Astana EXPO 2017. Polski resort rolnictwa aktywnie uczestniczył w działaniach wspierających obecność naszego kraju na tegorocznej wystawie EXPO, m.in. poprzez organizację podczas Narodowego Dnia Polski prezentacji i degustacji polskich produktów wysokiej jakości.

Polska delegacja pod przewodnictwem prezydenta RP Andrzeja Dudy uczestniczyła również w otwarciu Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego.

W ramach wizyty, 6 września br., sekretarz stanu Zbigniew Babalski przeprowadził bilateralne rozmowy
z wicepremierem, ministrem rolnictwa Republiki Kazachstanu Askarem Myrzahmetovem. Podczas spotkania wiceminister Babalski podkreślił, że polski resort rolnictwa postrzega współpracę z Kazachstanem jako jeden ze swoich priorytetów i wyraził nadzieję na dalszą intensyfikację relacji między resortami rolnictwa Polski
i Kazachstanu Intensyfikacja ta ma dotyczyć zarówno rozwoju wymiany handlowej, a także wzmocnienia współpracy eksperckiej i naukowej.

Omawiano również sprawy związane z wymianą handlową. Polska w relacjach dwustronnych artykułami rolno-spożywczymi odnotowuje dodatnie saldo a wartość polskiego eksportu w 2016 roku wyniosła 47 mln EUR
z tendencją wzrostową w pierwszym półroczu 2017 roku.

Wicepremier, minister rolnictwa Republiki Kazachstanu Askar Myrzahmetov potwierdził gotowość strony kazachstańskiej do dalszego wzmacniania współpracy w dziedzinie rolnictwa z Polską. Podkreślił, że Kazachstan jest zainteresowany wzrostem wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi. Zaproponował rozważenie przez Polskę udziału we wspólnych projektach handlowo-inwestycyjnych, co jak zaznaczył, wzmacniałoby pozycję partnerów z obu krajów na rynku Chin czy Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Podczas spotkania rozmówcy nawiązali do podpisanego w 2016 roku Porozumienia o współpracy w dziedzinie rolnictwa, podkreślając, że powołana na jego podstawie grupa robocza powinna sprzyjać dalszemu zacieśnianiu wzajemnych relacji w obszarze rolnym. Wicepremier Myrzahmetov wyraził przekonanie, że spotkania w grupie pozwolą na lepszą i sprawniejszą współpracę. Zaproponował, aby pierwsze posiedzenie grupy odbyło
się w listopadzie br. w Kazachstanie.

Obie strony z zadowoleniem odnotowały również podpisanie przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Centrum Transferu i Komercjalizacji Technologii Rolnych Kazachstanu umowy o współpracy.

Źródło: MRiRW

 

Artykuły powiązane

Ta strona używa plików cookies polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close