Czwartek, 19 Kwietnia 2018 roku.

Walka o postęp genetyczny

Zostało podpisane porozumienie dotyczące powstania konsorcjum pn. „Grupa Polska Genetyka” pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a Instytutem Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy. Ma ono zintensyfikować pracę rozwojową w zakresie postępu genetycznego w krajowej populacji zwierząt gospodarskich.

Porozumienie podpisali Dyrektor Generalny KOWR – Witold Strobel oraz Dyrektor Instytutu Zootechniki – prof. Maciej Pompa-Roborzyński.

Intencją powstania konsorcjum jest utworzenie podmiotu, który w możliwie najkrótszym czasie, podejmie skuteczne działania mające na celu zintensyfikowanie prac rozwojowych w zakresie postępu genetycznego w krajowej populacji zwierząt gospodarskich. Ponadto celami porozumienia są: uzyskanie zdecydowanej dominacji krajowych zasobów genetycznych na rodzimym rynku hodowlanym, dokonanie jakościowego przeskoku w postępie hodowlanym, wzrost efektywności produkcji i wartości sektora hodowli oraz wyznaczenie nowych kierunków rozwoju hodowli zwierząt.

Cele te, mają zostać osiągnięte poprzez wspólną realizację działań. Jest to m.in. prowadzenie systemu informatycznego „Grupy Polskiej Genetyki” w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej, wdrożenie programu zwalczania chorób zwierząt, upowszechnianie wiedzy z zakresu hodowli zwierząt, upowszechnianie programów żywieniowych w chowie i hodowli bydła czy też prowadzenie oceny genomowej młodych osobników i udostępnienie wyników dla „Grupy Polska Genetyka”.

Krajowy potencjał hodowli zwierząt potrzebuje wsparcia ze strony nauki. Cieszę się że Instytut Zootechniki jest partnerem KOWR w tym projekcie, ponieważ posiada bardzo nowoczesne metody rozrodu zwierząt – powiedział Witold Strobel.

Potwierdził to prof. Maciej Pompa-Roborzyński.

–  Instytut Zootechniki dysponuje nowymi metodami rozrodu, genomiki czy proteomiki.  Jest to gama metod, które w postaci bardzo nowoczesnych programów mają trafić do spółek, aby tam wykorzystać je w sposób efektywny i praktyczny – poinformował Dyrektor Instytutu Zootechniki. Dodał też, że celem konsorcjum jest wykorzystanie materiału genetycznego, którym dysponują spółki KOWR do doskonalenia go, a następnie wdrażanie do masowej produkcji.

W ten sposób udoskonalony materiał genetyczny trafi do polskiego rolnika, a na tym najbardziej nam zależy – zakończył Witold Strobel.

Projekt utworzenia konsorcjum pn. „Grupa Polska Genetyka” powstał z inicjatywy Instytutu Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz spółek zajmujących się hodowlą zwierząt gospodarskich, w których nadzór właścicielski sprawuje KOWR.

Dane: KOWR

 

Artykuły powiązane

 • Susz tytoniowy <br>pod nadzoremSusz tytoniowy
  pod nadzorem
  Szara strefa w obrocie wyrobami tytoniowymi w Polsce do tej pory kwitła. To się jednak zmieni. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o […]
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia RolnictwaKrajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Coraz bliżej zmian. 1 września powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego […]
 • Powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia RolnictwaPowstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 1 września br. powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), który będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego […]
 • 100 dni KOWR100 dni KOWR Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wykonuje swoje bieżące działania, ale myśli także o nowych projektach wspierających wieś - zapewnia […]
 • Żywność<br> pod nadzoremŻywność
  pod nadzorem
  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zbada żywność w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i pomocy […]
 • Innowacje<br> w rolnictwieInnowacje
  w rolnictwie
  Utworzenie sieci gazowych i biogazowni na terenach wiejskich, wsparcie dla OZE i produkcji biogazu rolniczego jako […]
 • KOWR – jedna instytucja <br> zamiast dwóchKOWR – jedna instytucja
  zamiast dwóch
  1 września br. swą działalność rozpoczęła nowa instytucja − Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. KOWR powstał z połączenia […]
 • Poznano dzieje wędrówek karaczanówPoznano dzieje wędrówek karaczanów Analizy genetyczne ponad 100 gatunków karaczanów pozwoliły prześledzić ich wędrówki przez kontynenty w ciągu 300 […]