Regulamin

Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Zamieszczone na portalu informacje i artykuły autorskie nie mogą być kopiowane w całości lub części, powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody Biura Promocji Jakości Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

Redakcja dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w portalu były możliwie kompletne, aktualne i zgodne z prawdą. Jednocześnie zastrzega, że nie może gwarantować ich poprawności i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich wykorzystania. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów w tekstach, zmian tytułów i doboru ilustracji. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń
i reklam.

Biuro Promocji Jakości Sp. z o.o. respektuje prawo użytkowników portalu do ochrony danych osobowych i prywatności. Korzystanie z serwisu nie wymaga ujawniania tożsamości użytkowników. Wyjątkiem będą usługi oparte na dobrowolnej subskrypcji oraz szkolenia i konferencje, organizowane przez Biuro Promocji Jakości Sp.
z o.o. Użytkownik zamawiając daną usługę będzie proszony o podanie podstawowych danych identyfikujących w formularzu zgłoszeniowym. Dane te są przechowywane i przetwarzane przez Biuro Promocji Jakości Sp. z o. o. zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).