Wtorek, 20 Marca 2018 roku.

Raport z działalności EFSA w 2016 r.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował coroczne sprawozdanie z działalności. W roku 2016 pojawiło się wiele zmian i nowych aspektów pracy EFSA.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przedstawił w zeszłym roku wyniki blisko 500 badań naukowych. Naukowcy i eksperci pracujący dla EFSA skupili się na badaniu lekooporności mikroorganizmów, nanotechnologii w produkcji żywności, ponownej ocenie barwników spożywczych, wartościach referencyjnych dla witamin oraz ocenie ryzyka na występowanie pozostałości pestycydów w żywności. EFSA wydawała zalecenia i koordynowała działania związane ze zwalczaniem chorób zwierzęcych takich jak: guzowata choroba skóry (LSF), grypa ptaków, afrykański pomór świń (ASF) oraz obecnością bakterii Xylella fastidiosa na roślinach. Z całym raportem można się zapoznać na tej stronie.

W zeszłym roku opanowano nowe metodyki oraz poprawiono komunikację i upubliczniania danych ważnych dla konsumentów w Unii Europejskiej. Wydawanie „EFSA Journal” – flagowej publikacji naukowej EFSA powierzono wydawnictwu naukowemu Wiley, co wpłynęło korzystnie na jej jakość i przejrzystość. EFSA zaistniała także w mediach społecznościowych publikując m.in. na serwisie Twitter.  

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności przedstawił także strategię do roku 2020 zatytułowaną: „Wiarygodna nauka dla bezpieczeństwa żywności” (Trusted science for safe food), z którą można się zapoznać tutaj.

Artykuły powiązane

 • Narodowa Strategia Ochrony Owadów ZapylającychNarodowa Strategia Ochrony Owadów Zapylających Do wiosny 2018 r. ekolodzy, naukowcy, pszczelarze oraz obywatele mają wypracować Narodową Strategię Ochrony Owadów Zapylających […]
 • Stop neonikotynoidom!Stop neonikotynoidom! Trzy substancje czynne z grupy neonikotynoidów (imidakloprid, klotianidyn i tiametoksam) - stanowią zagrożenie dla […]
 • Bioasekuracja<br> do poprawkiBioasekuracja
  do poprawki
  Naczelna Izba Kontroli oceniła, że program bioasekuracji ASF okazał się w Polsce nieskuteczny, nie udało się bowiem zahamować rozwoju […]
 • EFSA przebadała barwniki spożywczeEFSA przebadała barwniki spożywcze Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) zakończył badanie wszystkich barwników spożywczych dopuszczonych do […]
 • Nowe limity występowania CampylobacterNowe limity występowania Campylobacter Zgodnie z projektem ustawy, który specjaliści z państw członkowskich UE, przedyskutowali na spotkaniu Stałego Komitetu ds. […]
 • Groźba likwidacji trzody?Groźba likwidacji trzody? Raportowi Najwyższej Izby Kontroli pt. "Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń", […]
 • EFSA o grypie ptakówEFSA o grypie ptaków Zdaniem ekspertów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności egzekwowanie wysokiego poziomu środków bezpieczeństwa […]
 • Mniej białka w produktach dla niemowlątMniej białka w produktach dla niemowląt Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał, że preparaty do dalszego żywienia niemowląt o zawartości białka co najmniej […]