Wtorek, 20 Marca 2018 roku.

Poprawki do ustawy
o mikroorganizmach

Senat zaproponował doprecyzowujące poprawki do ustawy o mikroorganizmach. Ustawa ta zakłada zwiększenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi i środowiska przez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę i ewentualne ograniczanie upraw GMO.

Powodem nowelizacji ustawy była skarga Komisji Europejskiej, która zarzuciła Polsce nierealizowanie unijnej dyrektywy dotyczącej upraw GMO. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W październiku 2014 roku, Trybunał wydał wyrok stwierdzając, że Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy. Dotyczyło to braku ustanowienia obowiązku powiadomienia władz o lokalizacji upraw GMO, braku rejestru tych upraw i braku podawania do wiadomości, gdzie takie uprawy znajdują się.

Senackie komisje: środowiska oraz rolnictwa, zaproponowały cztery poprawki o charakterze legislacyjnym, zgłoszone przez Biuro Legislacyjne Senatu. Prace nad ustawą trwają od marca 2017 roku, przez Sejm została ona uchwalona 8 lutego 2018 r.

Rządowy projekt ustawy został zmieniony podczas prac parlamentarnych. Z projektu usunięto m.in. przepisy wprowadzające strefy w przypadku prowadzenia upraw GMO, zastępując je przepisami nakazującymi wpisywanie upraw GMO do rejestru takich upraw. Zwiększeniu uległa również minimalna odległość lokalizacji planowanej uprawy GMO do obszarów chronionych – z 3 do 30 km. Zwiększono również do 30 km obszar, na którym rolnik zamierzający uprawiać GMO, musi konsultować się z właścicielami nieruchomości lub pszczelarzami z tego terenu. Ponadto, zostały dodane przepisy obligujące ministra środowiska do zasięgania opinii rady powiatu, gminy oraz sejmik województwa w sprawie planowanej uprawy GMO.

Obecnie w UE jest dopuszczone do uprawy 8 odmian kukurydzy genetycznie modyfikowanej. Ustawa wprowadza kontrole upraw GMO – ma ich być 3 tys. rocznie. Nowelizowana ustawa, wobec naruszających przepisy, przewiduje grzywny i kary pozbawienia wolności od trzech miesięcy do 12 lat w zależności od przewinienia.

Teraz ustawa trafi do Sejmu, który ustosunkuje się do poprawek zaproponowanych przez Senat.

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

 • Ustawa o GMO znowelizowanaUstawa o GMO znowelizowana Zwiększyć bezpieczeństwo zdrowia ludzi i środowiska, poprzez wprowadzenie mechanizmów umożliwiających skuteczną kontrolę i […]
 • Czy warto kupować żywność ekologiczną?Czy warto kupować żywność ekologiczną? Ostatnio popularne stało się prowadzenie tzw. zdrowego trybu życia. Coraz większa część społeczeństwa przywiązuje dużą wagę do sposobu […]
 • Parlament Europejski przeciw kukurydzy GMOParlament Europejski przeciw kukurydzy GMO Parlament Europejski przygotował projekt rezolucji w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na […]
 • GMO na komisji<br> – ponownie!GMO na komisji
  – ponownie!
  Projekt noweli ustawy o mikroorganizmach i GMO, ponownie wróci do prac w komisjach. Prace nad projektem trwają od marca […]
 • Nowa certyfikacja <br> na rynku ekoNowa certyfikacja
  na rynku eko
  Rynek produktów ekologicznych w Unii Europejskiej dynamicznie się rozwija, ale system ich kontroli jest ułomny. Ma się to […]
 • Zakaz stosowania<br> pasz GMOZakaz stosowania
  pasz GMO
  Ustawa paszowa, która ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku, już teraz budzi wiele obaw hodowców […]
 • Dymek pod lupąDymek pod lupą Producenci wędzonek na razie mogą być spokojni. Do końca sierpnia w Polsce nie będzie ograniczone odstępstwo od unijnych wymagań w […]
 • Zakaz handlu<br> w niedzielęZakaz handlu
  w niedzielę
  Zakaz handlu został przegłosowany. Ustawa w pierwszej fazie ogranicza, a od 2020 r. w praktyce zakazuje handlu w niedziele. Na […]