Wtorek, 20 Marca 2018 roku.

Ostatni dzwonek
na oświadczenie!

Tylko do 14 marca można składać oświadczenia potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2017 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski można złożyć osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej – wówczas o terminie wpływu oświadczenia decyduje data stempla pocztowego. 

ARiMR rozpoczęła przyjmowanie takich oświadczeń od 15 lutego i  do 13 marca zarejestrowano ich blisko 313 tys.

Jeśli ktoś nie zdąży złożyć oświadczenia w terminie, może złożyć od 15 marca do 15 maja wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki:

 1. we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

  1. jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  2. płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),  
  3. wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),  
  4. premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
 2. potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.

Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku, gdy po złożeniu "Oświadczenia" w gospodarstwie rolnika nastąpiły zmiany dotyczące np. działek referencyjnych lub działek rolnych, należy złożyć do 1 czerwca 2018 r. zmianę do wniosku.

Dane: ARiMR

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

 • eWniosekPlus obowiązkowy!eWniosekPlus obowiązkowy! Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2018 rok oraz tegorocznych płatności obszarowych finansowanych z budżetu Programu […]
 • Nowoczesna produkcjaNowoczesna produkcja Im nowocześniejsze gospodarstwo, tym bardziej precyzyjne rolnictwo i wyższej jakości produkty. Dlatego już wkrótce, w Agencji […]
 • Modernizacja gospodarstwModernizacja gospodarstw W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach […]
 • Wsparcie po klęskachWsparcie po klęskach Od 7 do 29 grudnia rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w ARiMR kolejne wnioski o […]
 • Rolnicy wnioskują<br> o dopłatyRolnicy wnioskują
  o dopłaty
  Rolnicy złożyli ok. 80 tys. wniosków o dopłaty bezpośrednie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Oświadczenia […]
 • Zaliczki na kontach rolnikówZaliczki na kontach rolników 7,91 mld zł trafiło do rolników w ramach wypłaty zaliczek z tytułu tegorocznych dopłat bezpośrednich 16 października br. […]
 • Odtwarzanie potencjałuOdtwarzanie potencjału Do 18 września br. rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi, mogą składać w Agencji Restrukturyzacji i […]
 • Dotacje<br> dla przetwórcówDotacje
  dla przetwórców
  Nawet 15 mln zł wsparcia dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego. Wnioski będzie można składać w Agencji […]