Sobota, 21 Kwietnia 2018 roku.

Nowe limity występowania Campylobacter

Zgodnie z projektem ustawy, który specjaliści z państw członkowskich UE, przedyskutowali na spotkaniu Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz (PAFF), nowe limity występowania Campylobacter w kurczakach będą wdrażane od 1 stycznia 2018 r.

Projekt rozporządzenia Komisji, ma określić limit dla Campylobacter, wynoszący 1000 jtk/g mięsa z kurczaka, mimo, że kryterium higieny procesu dla Campylobacter w tuszach brojlerów ma na celu kontrolowanie skażenia tusz podczas uboju. Aby zmniejszyć obciążenie przedsiębiorstw, propozycja aktualizacji załącznika do rozporządzenia nr 2073/2005, dotyczącego występowania Campylobacter w tuszach brojlerów, umożliwi przeprowadzanie badań, na tych samych próbkach skóry szyi, które są wykorzystywane do testów na Salmonella.

Ponadto, według załącznika, plan pobierania próbek bazuje na 50 próbkach. W 20 próbkach limit ten może zostać przekroczony, ale w 2020 r. liczba tych próbek spadnie do 15, a następnie do 10, w roku 2025.

Zmiany te, motywowane są opiniami Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z lat 2010-2011. Głównym wnioskiem, było stwierdzenie, że ustalenie kryterium higieny procesu dla Campylobacter w tuszach brojlerów, zapewniłoby równowagę pomiędzy zmniejszeniem częstości występowania u ludzi kampylobakteriozy, powiązanej ze spożyciem mięsa drobiowego oraz ekonomicznymi konsekwencjami wynikającymi ze stosowania tego kryterium.

EFSA szacuje, że ryzyko zagrożenia zdrowia publicznego, można zmniejszyć o ponad 50%, jeżeli tusze będą spełniały kryterium higieny dla Campylobacter, wynoszące 1000 jtk/g. W opinii z 2010 r. stwierdzono, że przygotowywanie i konsumpcja mięsa brojlerów powiązana jest z 20-30% przypadków kampylobateriozy u ludzi. Natomiast aż 50-80% przypadków zachorowań powiązana jest z mięsem kurcząt ogólnie (nie jest sprecyzowana droga zakażenia).

Źródła: EU Food Law, EU eyes new Campylobacter limit for chicken in 2018

Artykuły powiązane

 • Fipronil w drobiuFipronil w drobiu W unijnym Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF znalazło się powiadomienie władz niemieckich […]
 • Formaldehyd<br> w paszach dla drobiuFormaldehyd
  w paszach dla drobiu
  Fundacja Instytut Ochrony Praw Konsumentów przedstawiła Komisji Europejskiej opinię na temat przywrócenia możliwości […]
 • Widmo grypy ptakówWidmo grypy ptaków Drób znowu powinien być utrzymywany w zamknięciu. Służby weterynaryjne apelują także o karmienie zwierząt pod dachem. Zwiększyło […]
 • GIS ostrzega przed nasionami chiaGIS ostrzega przed nasionami chia Główny Inspektor Sanitarny otrzymał informację o niedozwolonym zastosowaniu nasion szałwii hiszpańskiej […]
 • Raport EFSA i EDCA o lekoopornościRaport EFSA i EDCA o lekooporności Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wraz z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) […]
 • Drób w światDrób w świat Drób i wołowina z Polski wzbogaciły się o nowy rynek zbytu. Wkrótce będą trafiać do Kataru. Drobiarstwo w Polsce to […]
 • NIK sprawdzi jakość wodyNIK sprawdzi jakość wody NIK sprawdzi, czy woda, która dociera do naszych kranów, jest bezpieczna, i czy jej cena jest adekwatna do […]
 • Niepokojące <br> wieści w sprawie <br> grypy ptakówNiepokojące
  wieści w sprawie
  grypy ptaków
  Grypa ptaków pojawia się w kolejnych miejscach na świecie. Najnowsze raporty wskazują na wykrycie ognisk wirusa H5N1 na południu […]