Sobota, 21 Kwietnia 2018 roku.

LSF w południowo-wschodniej Europie

Masowe szczepienia bydła w państwach Europy południowo-wschodniej zapobiegły wybuchowi epidemii guzowatej choroby skóry (LSF) w regionie. To główny wniosek z analizy epidemiologicznej przeprowadzonej przez EFSA we współpracy z państwami dotkniętymi chorobą.

„Mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, wszystkie kraje uczestniczące w gromadzeniu danych wykazały wysoki poziom zaangażowania i współpracy" – powiedział Alessandro Broglia, lekarz weterynarii w EFSA. Przypomniał, że na rozprzestrzenianie się choroby miało wpływ bliskie położenie dotkniętych nią gospodarstw oraz wysoka temperatura powietrza, która doprowadzała do masowego pojawienia się owadów przenoszących wirusa.

Guzowata choroba skóry (LSF, z ang. lumpy skin disease) to zakaźna choroba bydła, spowodowana przez wirusy przenoszone przez owady. Charakteryzuje się występowaniem licznych guzów na skórze, a także w mięśniach i przewodzie pokarmowym. LSF powoduje duże straty ekonomiczne, ponadto jest śmiertelna nawet dla 10% zarażonych zwierząt. Guzowata choroba skóry po raz pierwszy w Europie pojawiła się w Turcji w 2013 r, wcześniej występowała tylko w Afryce. Od roku 2016 LSF wykryto w siedmiu państwach europejskich: w Albanii, Bułgarii, Czarnogórze, Grecji, Macedonii, Serbii i Turcji. Dalsze zalecenia odnoście ASF EFSA wyda na początku 2018 r.

Źródło: EFSA

Artykuły powiązane

 • Przewlekła choroba wyniszczająca w UEPrzewlekła choroba wyniszczająca w UE Przewlekła choroba wyniszczająca (Chronic Wasting Disease - CWD) została wprowadzona do Unii Europejskiej najprawdopodobniej w wyniku […]
 • Salmonella ustępuje w EuropieSalmonella ustępuje w Europie Jak poinformowała EFSA w Europie znacznie spadła liczba chorych na salmonellę. Ma to związek z rygorystycznymi kontrolami wdrożonymi u […]
 • EFSA zbada cukier w żywnościEFSA zbada cukier w żywności Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ma zamiar zbadać dzienne spożycie cukru ze wszystkich źródeł w żywności. […]
 • Raport z działalności EFSA w 2016 r.Raport z działalności EFSA w 2016 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował coroczne sprawozdanie z działalności. W roku 2016 pojawiło się wiele […]
 • EFSA o grypie ptakówEFSA o grypie ptaków Zdaniem ekspertów Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności egzekwowanie wysokiego poziomu środków bezpieczeństwa […]
 • Formaldehyd<br> w paszach dla drobiuFormaldehyd
  w paszach dla drobiu
  Fundacja Instytut Ochrony Praw Konsumentów przedstawiła Komisji Europejskiej opinię na temat przywrócenia możliwości […]
 • Spis i rejestracja zwierzątSpis i rejestracja zwierząt Ważnym elementem unijnego systemu, gwarantującego żywność bezpieczną dla zdrowia konsumentów, jest rejestr oznakowanych zwierząt […]
 • Mniej białka w produktach dla niemowlątMniej białka w produktach dla niemowląt Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał, że preparaty do dalszego żywienia niemowląt o zawartości białka co najmniej […]