Poniedziałek, 18 Grudnia 2017 roku.

Konferencja agencji płatniczych GV4+3

24 kwietnia, w Hotelu Rzeszów w stolicy Podkarpacia rozpoczyna się, przygotowana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, konferencja Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii.

Konferencja została zorganizowana w związku z przewodnictwem Polski w Grupie Wyszehradzkiej, które rozpoczęło się 1 lipca 2016 r. i potrwa do 30 czerwca 2017 r. Głównym celem konferencji jest wypracowanie wspólnego stanowiska w zakresie zastosowania uproszczeń w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto konferencja umożliwi agencjom płatniczym GV4+3 podzielenie się doświadczeniami w zakresie wdrażania PROW w obecnym okresie finansowania. Uczestnicy konferencji będą dążyli do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie uproszczeń w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W konferencji wezmą udział prezes ARiMR Dariusz Golec, zastępca prezesa ARiMR Maria Fajger, przedstawiciele Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Rynku Rolnego, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

25 kwietnia o godz. 9 nastąpi oficjalne otwarcie konferencji, a potem rozpoczną się sesje plenarne i warsztaty prowadzone przez najlepszych ekspertów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przewidziano trzy sesje plenarne dotyczące następujących tematów:

 • KONKURENCYJNOŚĆ / RYNKOWOŚĆ CENY w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (zasady oceny)
 • EFEKT DEADWEIGHT w ramach PROW 2014-2020 (zasady oceny / kontroli)
 • SZTUCZNE TWORZENIE WARUNKÓW do korzystania ze wsparcia w ramach PROW 2014-2020

Równolegle odbywać się będą warsztaty, w których poruszane będą następujące zagadnienia:

 • Warsztat I – Działania informacyjno-promocyjne (kontrola wizualizacji / oznakowania projektów) w ramach PROW 2014-2020
 • Warsztat II – Innowacyjność w ramach PROW 2014-2020
 • Warsztat III –  część 1 – Ramy wykonania i zamknięcie PROW 2014-2020
 • Warsztat III –  część 2 – Kontrole (optymalizacja) w ramach PROW 2014-202
 • Warsztat IV – Wsparcie w ramach PROW 2014-2020 dla młodych rolników oraz na rzecz rozwoju małych gospodarstw w ramach PROW 2014-2020

26 kwietnia nastąpi podsumowanie sesji plenarnych warsztatów, a w samo południe zostanie zorganizowana konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Agencji Płatniczych Państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Rumunii i Słowenii, a także MRiRW oraz ARiMR. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. Patronami medialnymi tego wydarzenia są: Program 1 TVP, Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa.

Źródło: ARiMR

Artykuły powiązane

 • Zmiany w PROW 2014-2020Zmiany w PROW 2014-2020 Komisja Europejska zatwierdziła zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Najbardziej istotne […]
 • Wnioski o dopłaty za 2017 złożoneWnioski o dopłaty za 2017 złożone Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że wypłaty płatności obszarowych za rok 2016 zostaną zrealizowane w […]
 • Rynek wina – szanse <br> i bariery rozwojuRynek wina – szanse
  i bariery rozwoju
  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 10 lipca br. odbyła się konferencja pt. „Rynek wina - szanse i […]
 • Ponad 9 mld wypłacone!Ponad 9 mld wypłacone! Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła ponad 1,3 mln rolników 70-procentowe zaliczki na poczet płatności […]
 • Realizacja płatności PROWRealizacja płatności PROW Do 16 czerwca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła rolnikom 14,22 mld zł, czyli 97,35 proc. szacowanej do […]
 • Realizacja płatności bezpośrednichRealizacja płatności bezpośrednich W dniu 4 lipca br. na posiedzeniu kierownictwo resortu zapoznało się ze stanem realizacji płatności bezpośrednich, który […]
 • Zmiana wysokości limitówZmiana wysokości limitów 25 maja br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w […]
 • Trwa szacowanie strat w gospodarstwachTrwa szacowanie strat w gospodarstwach Na podstawie danych przekazanych przez wojewodów w 295 gminach na terenie kraju działają lub działały komisje ds. szacowania […]