, 18 Lutego 2018 roku.

Dofinansowanie w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury”. Wnioski można składać od 12 maja do 9 czerwca br.

Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" w zakresie działania 5.4 "Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury", o którym mowa w art. 69 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W ramach naboru ustala się limit środków finansowych, do którego może zostać przyznana pomoc finansowa w wysokości 157 106 760 złotych.

Zgodnie z § 32 ust.1 pkt 2 rozporządzenia wykonawczego o kolejności oceny wniosków o dofinansowanie decyduje suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria wyboru operacji wskazane przez wnioskodawcę we wniosku.

Zgodnie z pkt II załącznika nr 1 do rozporządzenia wykonawczego dla działania, „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury" zastosowanie mają następujące kryteria wyboru:

 • oszczędność energii lub zmniejszenie oddziaływania na środowisko,
 • wzrost zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych,
 • zwiększenie udziału w procesie przetwórczym produktów akwakultury ekologicznej,
 • powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem ryb,
 • poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego,
 • zagospodarowanie połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być przeznaczone do spożycia przez ludzi,

Zgodnie z § 30 ust. 8 rozporządzenia wykonawczego wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.  Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl

Źródło: ARiMR

Artykuły powiązane

 • Akwakultura na faliAkwakultura na fali Polska jest europejskim potentatem w przetwórstwie rybnym. Za tym sukcesem stoją inwestycje w […]
 • Pomoc po ASFPomoc po ASF 60 tys. zł dla rolników z terenów objętych afrykańskim pomorem świń (ASF) na "Restrukturyzację małych […]
 • Polska na faliPolska na fali Polski sektor rybacki jest na wznoszącej fali. Przed nim jednak wiele wyzwań, perspektywa dalszego rozwoju, a także problemów, […]
 • Wsparcie inwestycji w przetwórstwie – nabór wnioskówWsparcie inwestycji w przetwórstwie – nabór wniosków Od 10 kwietnia do 9 maja 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej w […]
 • Rekompensaty <br> dla mleczarzyRekompensaty
  dla mleczarzy
  Znana już jest wysokość rekompensat do 1 kg mleka, w zamian za ograniczenie jego sprzedaży do podmiotów […]
 • Premia na samodzielne rozpoczęcie działalnościPremia na samodzielne rozpoczęcie działalności Od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r. młodzi rolnicy mogą składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie 100 tys. zł. premii […]
 • Wsparcie <br> dla producentów <br> drzew i krzewów owocowychWsparcie
  dla producentów
  drzew i krzewów owocowych
  Agencja będzie udzielała pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, […]
 • Ryba jako marka regionuRyba jako marka regionu Dziedzictwo kulinarne w Polsce jest niezwykle różnorodne. Każdy region naszego kraju może się poszczycić własną specyfiką w […]