, 22 Kwietnia 2018 roku.

„ASF – edukacja
i zwalczanie”

W dniu 7 lutego br. w Zespole Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie odbyła się konferencja pt. „ASF – edukacja i zwalczanie”. Konferencja została zorganizowana z inicjatywy pana Rafała Romanowskiego Podsekretarza Stanu w ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wśród Prelegentów znaleźli się:

1.Rafał Romanowski

2.Paweł Niemczuk – GLW

3.Bartłomiej Popczyk – przedstawiciel PZŁ

4.Krzysztof Niemczuk – Dyrektor PIW-PIB w Puławach.

W trakcie trwania konferencji omówiono aktualną sytuację epizootyczną w kraju i na świecie w związku z ASF, przedstawiono dynamikę szerzenia się zarazy z rysem historycznym od 2014 r. oraz omówiono administracyjne aspekty zwalczania ASF w kraju. GLW omówił  szeroko kwestię bioasekuracji ferm jako jednego z głównych czynników gwarantujących zabezpieczenie gospodarstwa przed wirusem. Przedstawiciel PZŁ omówił szczegółowo zmiany wprowadzone w prawie łowieckim, oraz przedstawił wyniki realizacji odstrzału dzików na terenie stref objętych ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF.

W trakcie trwania dyskusji poruszono kwestię wprowadzenia kompartmentów na terenie RP – Minister Romanowski stwierdził jednoznacznie, że Polski nie stać na dzień dzisiejszy na takie rozwiązanie i wskazywanie terminu jego ewentualnego wprowadzenia na rok 2021 ocenił jako mało realne. Ponadto podjęto kwestię konieczności kontroli realizacji bioasekuracji przez przewoźników zwierząt – Minister Romanowski zapewnił, że kontrole realizowane są stale przez przedstawicieli IDT i IW. Dyskutowano również o alternatywnych źródłach utrzymania dla Rolników posiadających gospodarstwa w obrębie stref (wskazywano gł. na hodowlę bydła) oraz nt. możliwości składania oświadczeń przez właścicieli gruntów, dot. wyłączenia tych obszarów z polowań.

dr n. wet. Katarzyna Lasiecka

zywnosc.com.pl
© Materiał chroniony prawem autorskim –  regulamin

 

Artykuły powiązane

 • Groźba likwidacji trzody?Groźba likwidacji trzody? Raportowi Najwyższej Izby Kontroli pt. "Realizacja programu bioasekuracji jako element zwalczania afrykańskiego pomoru świń", […]
 • ASF pod lupą NIKASF pod lupą NIK Główny cel programu bioasekuracji nie został osiągnięty. Nie doprowadzono bowiem do sytuacji, by na obszarze kontrolowanym […]
 • Bioasekuracja<br> do poprawkiBioasekuracja
  do poprawki
  Naczelna Izba Kontroli oceniła, że program bioasekuracji ASF okazał się w Polsce nieskuteczny, nie udało się bowiem zahamować rozwoju […]
 • Kolejne posiedzenie <br> Grupy Zadaniowej <br> ds. ASFKolejne posiedzenie
  Grupy Zadaniowej
  ds. ASF
  Kolejne, 32. posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego […]
 • W Pradze o ASFW Pradze o ASF W dniach 8-9 listopada br. w Pradze odbyło się spotkanie ministrów rolnictwa Austrii, Białorusi, Bułgarii, Republiki Czeskiej, […]
 • Posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASFPosiedzenie Grupy Zadaniowej ds. ASF Aktualna sytuacja epizootyczna dot. występowania ASF w kraju oraz podejmowane w tym zakresie działania zostały omówione 19 […]
 • Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. ASFPosiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. ASF W resorcie rolnictwa 21 lutego 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków […]
 • Zaraza ze Wschodu – cztery lata późniejZaraza ze Wschodu – cztery lata później Obecnie rozprzestrzeniający się w naszym kraju wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF ang. African Swine Fever), dotarł do Europy w […]